گروه طبقه بندي مشاغل علوم پزشكي اهواز

اطلاع رساني در خصوص آخرين مصوبات كميته و دستورالعمل هاي اجرايي

توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان امین عموری
اندیمشک تغییر عنوان غلامرضا منصوری
شرق تغییر عنوان راضیه حیاتی
ابوذر تغییر عنوان ناهید طلائیان پور
بهبهان تغییر عنوان فاطمه صارمی
بهبهان تغییر عنوان راضیه عمرانی
اندیمشک تغییر عنوان عبدالرضا خورشیدی
اندیمشک تغییر عنوان پروین حافظی
شرق تغییر عنوان علی اصغر مراد حاصلی
غرب تغییر عنوان مصطفی حسنوند
رامشیر تغییر عنوان خیراله پاینده
باغملک تغییر عنوان غلامرضا رحیمی
شفاء تغییر عنوان تورج پرچمی
رامهرمز تغییر عنوان حبیب اله بیگدلی
لالی لحاظ مدرک فاطمه زمانی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک ابراهیم آغاجری
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک محمدرضا رضا زاده
رامهرمز لحاظ مدرک نصراله هفتن
دشت آزادگان لحاظ مدرک عبدالنبی شریفی
دشت آزادگان لحاظ مدرک یونس غنیمه 
دشت آزادگان لحاظ مدرک علی بوعذار
دشت آزادگان لحاظ مدرک سالم بوعذار
شرق لحاظ مدرک فرزانه مکوندی
امیدیه لحاظ مدرک مهرزاد آقایی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک بهزاد علاقه بند
غرب لحاظ مدرک علی ممبینی
غرب لحاظ مدرک مرجان خانی
غرب لحاظ مدرک افشان شباب
غرب لحاظ مدرک فریبا نوروزی نژاد
سلامت لحاظ مدرک محمد قاطع
رامشیر لحاظ مدرک مهراب حیدری
باغملک لحاظ مدرک علی سلیمانی
اندیمشک لحاظ مدرک شهناز شاهونوند
شفاء لحاظ مدرک مرضیه عباسی نسب
باغملک لحاظ مدرک زینب براتی
توسعه سرمایه انسانی احتساب سابقه محمدرضا رضا زاده
سینا احتساب تجربه سحر طواف
توسعه سرمایه انسانی احتساب سابقه محمدحسین معین خیاط
امام خمینی احتساب تجربه طیبه رجب زاده
توسعه سرمایه انسانی احتساب تجربه مرضیه نجف کوچک
توسعه سرمایه انسانی احتساب تجربه نسترن صباغی
توسعه سرمایه انسانی احتساب تجربه عباس کمیلی
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 11:14  توسط گروه طبقه بندي  | 

توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان سهراب نبی پور
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان لیدا عیدی نژاد
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان مریم سید طبیب
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان علیرضا نجفی
اندیمشک تغییر عنوان مهتاب پدرام
اندیمشک تغییر عنوان معصومه استوار
اندیمشک تغییر عنوان فرزانه بهشاد
اندیمشک تغییر عنوان شهناز حداد خوب
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان فخریه مزعل زاده محمره
بهبهان تغییر عنوان ایمان آبادی هندیجانی
شوشتر تغییر عنوان مریم حیدرزاده
بهبهان تغییر عنوان محمد طبیبی
گلستان تغییر عنوان شهین نظرپور
مسجدسلیمان تغییر عنوان فرخ طهماسبی بیرگانی
مسجد سلیمان تغییر عنوان میترا بخشنده فر
شرق تغییر عنوان فریده دوبهری زاده
ابوذر تغییر عنوان فاطمه میاحی
دانشکده پزشکی تغییر عنوان مهدی پارسانهاد
گلستان تغییر عنوان سیدمحمدعلی بیت سیاح
گلستان تغییر عنوان فریبا خوظاهری
سینا تغییر عنوان نادیا اردشیری
امیدیه تغییر عنوان حامد علیانی نژاد 
امیدیه تغییر عنوان صدیقه زرگانی
غرب تغییر عنوان سعید عباسپور
دشت آزادگان تغییر عنوان رحیم ساعدی
رامهرمز تغییر عنوان حمیده سعیداوی
رامهرمز تغییر عنوان بهناز حکیم زاده
رامهرمز تغییر عنوان کبری احمدی
گلستان تغییر عنوان علیرضا دانیاری
ایذه تغییر عنوان حبیب اله آل محمدی
رامهرمز تغییر عنوان مینا محمدیان
شرق تغییر عنوان زهره کاهکش
غرب لحاظ مدرک کبری قاطع
سینا لحاظ مدرک آذین نظری
امیدیه لحاظ مدرک مرضیه صادقی
رامشیر لحاظ مدرک مهدی کردانی
سلامت لحاظ مدرک شهناز عفری
مسجد سلیمان لحاظ مدرک منصور نصیری
دشت آزادگان لحاظ مدرک حمید عبیاوی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک امیر عباس شیربیگی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک مجید داربپور
طالقانی لحاظ مدرک هاشم سلمان دریس
رامهرمز لحاظ مدرک صدیقه موسوی سندرونی
رامهرمز لحاظ مدرک عطاءاله شیرالی
باغملک لحاظ مدرک نصراله موسوی
باغملک لحاظ مدرک محترم زنگنه
اندیمشک لحاظ مدرک پریسا پدیدار
رامشیر لحاظ مدرک محمد توکلیان 
رامشیر لحاظ مدرک سعید نوشیری 
رامهرمز لحاظ مدرک خاور محمدی والا
دشت آزادگان لحاظ مدرک زینب صاکی
دشت آزادگان لحاظ مدرک عبدالکاظم سواعدی
ایذه لحاظ مدرک معصومه دیودار
سینا لحاظ مدرک زهرا پورقیصری نجف آبادی
توسعه سرمایه انسانی احتساب تجربه شهرا صیاحی
گلستان احتساب تجربه مرضیه نجف کوچک
دشت آزادگان احتساب تجربه علیرضا محمدی حسین پور
رامهرمز احتساب بازنشستگی فریده شاکری

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور 1392ساعت 12:0  توسط گروه طبقه بندي  | 

باغملک تغییر عنوان امراله پرتوی
اندیکا تغییر عنوان مریم سبک رو منصوریه
رامهرمز تغییر عنوان سارا پور موسوی
اندیمشک تغییر عنوان شهناز قلاوند
گلستان تغییر عنوان سعید بادفر
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان محمد راهداریان
گلستان تغییر عنوان افسانه علاسوند
باغملک لحاظ مدرک علی پیری
شرق لحاظ مدرک بهدیس عطایی قهفرخی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک زهرا صالحپور باورصاد
مسجد سلیمان لحاظ مدرک بهروز درویش پور
مسجد سلیمان لحاظ مدرک جمیله جعفری
مسجد سلیمان لحاظ مدرک شاه بگم مدملی
ابوذر لحاظ مدرک سیمین مدهوشی
ابوذر لحاظ مدرک آذرخش آذران
بهبهان لحاظ مدرک نصرت اله ظفری
ایذه لحاظ مدرک شهلا گودرزی
امام خمینی لحاظ مدرک فردوس اسدی باغبادرانی
گلستان لحاظ مدرک حسن طرفی حاتمی
لالی لحاظ مدرک علی موسایی
سلامت لحاظ مدرک منا درویزه
گلستان لحاظ مدرک غلامحسین کیانی
ایذه لحاظ مدرک راضیه کیانی هرچگانی
باغملک لحاظ مدرک علی سلیمانی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد 1392ساعت 10:52  توسط گروه طبقه بندي  | 

بهبهان تغییر عنوان سپیده سحر محمدی
بهبهان تغییر عنوان ایمان آبادی هندیجانی
بهبهان تغییر عنوان فاطمه تنوره
رامهرمز تغییر عنوان غلامحسین طاهری
شوشتر تغییر عنوان الهام گرماویسی
اندیمشک تغییر عنوان ناصر کاید خورده
مسجد سلیمان تغییر عنوان پوران علیپور حیدری
امیدیه تغییر عنوان زهره عباسی لرکی
شوشتر تغییر عنوان علیرضا اکبری زاده
غرب تغییر عنوان افسانه صالحی
مسجد سلیمان تغییر عنوان صدیقه سنگل زاده
هفتگل تغییر عنوان فاطمه شاه ولی
شرق تغییر عنوان علی اصغر مراد حاصلی
دشت آزادگان لحاظ مدرک عبدالقادر سیاحی
امام خمینی لحاظ مدرک جواد عفراوی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک فاطمه آشتیان جونقانی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک خسرو باقری کاهکش
مسجد سلیمان لحاظ مدرک سعید شنبه زاده
مسجد سلیمان لحاظ مدرک فریده یوسفی اورند
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک کاظم نصاری پوزه
امام خمینی لحاظ مدرک رحیم امیر چهرازی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک مریم سید طیب
باغملک لحاظ مدرک مریم پناهی زاده
طالقانی لحاظ مدرک زینب پاکزدان
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک شوکت تاراج هفتشجانی
شوشتر لحاظ مدرک فرامرز منصوری بیدکانی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک زیبا جهانگیری

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 11:18  توسط گروه طبقه بندي  | 

شوشتر تغییر عنوان مریم قاسمیان
امام خمینی تغییر عنوان نعیم بوعذار
بهبهان تغییر عنوان فاطمه شکوری
دشت آزادگان تغییر عنوان پریسا حمیداوی
رامهرمز تغییر عنوان محسن عبادی
غرب تغییر عنوان فاطمه زنگنه
ایذه تغییر عنوان زهرا مرادی نوترکی
رامهرمز تغییر عنوان فرزاد محمدیان
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان سلیمه صفری صوفان
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان فریبا قشونی
بهبهان تغییر عنوان ایرج اسماعیلی
مسجد سلیمان تغییر عنوان پوران علیپور حیدری
ایذه تغییر عنوان ابراهیم اسکندری
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان امید آل مهدی
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان آزاده تاج امیر
رامهرمز تغییر عنوان عبدالحسین رستمی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک ابراهیم مشکین
باغملک لحاظ مدرک علی حسین عیوضی
باغملک لحاظ مدرک فیروزه شمس
امام خمینی لحاظ مدرک عبدالکریم نیسی
امام خمینی لحاظ مدرک زهرا اورکی
امام خمینی لحاظ مدرک پیمان بهبهانی نژاد
ابوذر لحاظ مدرک مهین حافظی بیرگانی
سلامت لحاظ مدرک فریبا ظاهری عبده وند
غرب لحاظ مدرک مهرداد شریفی
اندیکا لحاظ مدرک زیور حافظی
رامهرمز لحاظ مدرک رمضان شیرالی
شرق لحاظ مدرک نایب فدایی ده چشمه
مسجد سلیمان لحاظ مدرک سولماز محمدی شوسی کشته 
طالقانی لحاظ مدرک آمنه خاکبومی
سلامت لحاظ مدرک فرزانه بزرگ داربرها
گلستان لحاظ مدرک فرشته نسیمی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک زیبا جهانگیری
اندیکا لحاظ مدرک مریم سبکرو منصوریه
ایذه لحاظ مدرک آرش سلحشور
معاونت درمان لحاظ مدرک محسن محمدیان
شوشتر لحاظ مدرک زکیه حمیدی
شرق لحاظ مدرک مژده صالحی
باغملک لحاظ مدرک عبدالرضا نجفی
رامهرمز لحاظ مدرک علی حسین رسایی
طالقانی لحاظ مدرک فرخنده خادمی
هویزه لحاظ مدرک غلامرضا نیسی
امیدیه لحاظ مدرک صدیقه زرگانی
امیدیه لحاظ مدرک لیلا زادگان شریفات
رامشیر لحاظ مدرک نیلوفر اقایی
امام خمینی لحاظ مدرک مریم غالبی سیاهپوش
امام خمینی لحاظ مدرک سحر سوسنی غریبوند
امام خمینی لحاظ مدرک زینب محمدی
گلستان احتساب تجربه رقیه مولایی بیرگانی

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر 1392ساعت 8:29  توسط گروه طبقه بندي  | 

شرق تغییر عنوان منصور علی نجاتی
شرق تغییر عنوان سیمین پورکیهان
سلامت تغییر عنوان لاله آتشی زاده
امام خمینی تغییر عنوان محمد چعباوی
دشت آزادگان تغییر عنوان مجید سیاحی
رامهرمز تغییر عنوان مهرزاد دیباچی
رامهرمز تغییر عنوان ایمان مشهدی
رامهرمز تغییر عنوان سهیلا قنبری درقیلی
غرب تغییر عنوان سودابه اله دین
غرب تغییر عنوان بهزاد جهانی
گلستان تغییر عنوان مریم بنی اسد
بهبهان تغییر عنوان حسین فرجیان پور
بهبهان تغییر عنوان عبدالله شکوهی راد
بهبهان تغییر عنوان علی نخستین
مسجد سلیمان تغییر عنوان مریم حاتمی غریب وند
مسجد سلیمان تغییر عنوان سهیلا خدری
مسجد سلیمان تغییر عنوان مینا باقری
مسجد سلیمان تغییر عنوان احمد رحیم پور 
اندیمشک تغییر عنوان صغری خدائی
ایذه تغییر عنوان مدینه احمدی فالحی
ایذه تغییر عنوان مهین صالحی فر
ایذه تغییر عنوان حسین حیدری چالشتری
رازی تغییر عنوان نوشین موسوی
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان بهاره صفر علی نجار
دشت آزادگان تغییر عنوان ارمغان مروج آل علی
باغملک تغییر عنوان مریم مرادی
شرق تغییر عنوان فریبا کریمی
رامهرمز تغییر عنوان زیبا هرمزی
باغملک تغییر عنوان سهیلا علیزاده
باغملک تغییر عنوان فرناز محمد نصیری
شرق تغییر عنوان مهدی سروری
اندیمشک تغییر عنوان مهناز میر عالی
شوشتر تغییر عنوان عیسی رمزدان
اندیمشک تغییر عنوان فضل اله خادم
شرق لحاظ مدرک پرویز بهرامی زنگنه
شرق لحاظ مدرک علی اصغر مراد حاصلی
مسجد سلیمان لحاظ مدرک داریوش صالحی فرگنی
رامهرمز لحاظ مدرک فرانک اشتری
رامشیر لحاظ مدرک مرجان آزادیان
بهبهان لحاظ مدرک تاجماه طیبی
امیدیه لحاظ مدرک جواد افضلی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک مریم نجار زاده
دانشکده پزشکی لحاظ مدرک طیبه حسین پور
دشت آزادگان لحاظ مدرک فریبا قفازی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک زهره ذاکر شوشتری
شوشتر لحاظ مدرک فروزان اسکندری
شوشتر لحاظ مدرک مائده سادات بهاری زاده
باغملک لحاظ مدرک معصومه مرادی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک الهام بهمنی اصل
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک حمید دلفی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک محمدرضا حسینیان فرد
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک حمیدرضا شاه مرادی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک فریدون نجفی شبانکاره
مسجد سلیمان گروه شاهد محمدرضا مهمدی
مسجد سلیمان گروه شاهد مریم اسدی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392ساعت 12:23  توسط گروه طبقه بندي  | 

گلستان تغییر عنوان سیده نوشین موسوی
گلستان تغییر عنوان علیرضا رشید
گلستان تغییر عنوان نجیمه سرایی
لالی تغییر عنوان محمد خدری میر قائد
باغملک تغییر عنوان مرضیه محمد حسنی
سینا تغییر عنوان سرافراز اتون پیلی
توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان کامران باقری

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت 1392ساعت 10:10  توسط گروه طبقه بندي  | 

رامشیر تغییر عنوان ثریا نصیرگلی
بهبهان تغییر عنوان عبداله شکوهی راد
دانشکده پرستاری لحاظ مدرک فروزان عراقی
شرق لحاظ مدرک محمدرضا ضعیفی
غرب لحاظ مدرک مرضیه طاهری
گلستان لحاظ مدرک عباس پورمنشداوی
باغملک لحاظ مدرک محمد افکارده
شرق لحاظ مدرک مهوش نوروزی
توسعه سرمایه انسانی احتساب سابقه محمدرضا رضازاده

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 9:12  توسط گروه طبقه بندي  | 

دشت آزادگان تغییر عنوان کوثر عباسی
مسجد سلیمان تغییر عنوان مینا تقی راهداری
امام خميني تغییر عنوان وحیده ضیاغم
مسجد سلیمان تغییر عنوان فاطمه امینی فرد
مسجد سلیمان تغییر عنوان مجتبی مرادی زاده
مسجد سلیمان تغییر عنوان نسرین صالحی زاده
مسجد سلیمان تغییر عنوان مدینه ظاهری
مسجد سلیمان تغییر عنوان یسنا زراسوند میکدونه
امام خميني تغییر عنوان یلدا صباغان
امام خميني تغییر عنوان فرانک پیرمرادی
اندیکا تغییر عنوان سمر امامی
لالی تغییر عنوان میر حسن حاجیوند
شرق تغییر عنوان اعظم عباسی
شوشتر تغییر عنوان حدیث باقری گله
شوشتر تغییر عنوان غلامرضا دانشگر
گلستان تغییر عنوان سودابه رجاء اسکندری
مسجد سلیمان تغییر عنوان زهرا کاظمی مهیاری
معاونت بهداشت تغییر عنوان مهدی اقتصاد
شرق تغییر عنوان قاسم آل خمیس
شرق تغییر عنوان ماهرخ حیدری گوجانی
شرق تغییر عنوان حسن بهمنی
شرق تغییر عنوان داریوش محمدی
شرق تغییر عنوان پویا محمدیان گراوند
شرق تغییر عنوان فتح اله صالحی
شرق تغییر عنوان شهیار میر خشتی
گلستان تغییر عنوان سیمین الهی دین
شوشتر تغییر عنوان مریم انصاری مجرد
دشت آزادگان تغییر عنوان لفته سیاحی
دشت آزادگان تغییر عنوان راضیه حیاتی
شرق تغییر عنوان سید اصغر موسویان
دشت آزادگان تغییر عنوان وفا صباح
شوشتر تغییر عنوان نجمه هوشمند
شرق تغییر عنوان مریم یوسفی زادگان
اندیکا تغییر عنوان احمد مرادی بیرگانی
اندیکا تغییر عنوان احمد مرادی بیرگانی
شرق تغییر عنوان افروز صلاحی
غرب تغییر عنوان زهرا آبسالان
سلامت تغییر عنوان لیلا مالکی
بهبهان تغییر عنوان خاتون نیایش پور
بهبهان تغییر عنوان حسن مظفر
باغملک تغییر عنوان نسیم مهرابی
ایذه تغییر عنوان طیبه بخردی نسب 
رامشیر تغییر عنوان زینب فرد ممبینی
امیدیه تغییر عنوان زهرا درویشی
رامهرمز تغییر عنوان فریده امیری نژاد
رازی تغییر عنوان عارف دیلمی
رازی تغییر عنوان علیرضا صالح زاده
بهبهان تغییر عنوان مهرنوش خیراندیش
رازی تغییر عنوان عبدالحسین کرد زنگنه
غرب تغییر عنوان سودابه صفری غریبوند
غرب تغییر عنوان مریم نادی باغو
غرب تغییر عنوان عثمان حیدری
غرب تغییر عنوان علی صیاحی
غرب تغییر عنوان اکرم عباسی
باغملک تغییر عنوان علی تیموری
ایذه تغییر عنوان محمد پایاب بارده
غرب تغییر عنوان رضا موسوی
اندیمشک تغییر عنوان مستانه موسوی
اندیمشک تغییر عنوان مریم حیدری فرد
اندیمشک تغییر عنوان حمیده مؤیدی
اندیمشک تغییر عنوان زهرا بسحاق
ایذه تغییر عنوان صادق سعیدی
ایذه تغییر عنوان مهین صالحی
باغملک تغییر عنوان داریوش ملایی
باغملک تغییر عنوان زری ممبینی
باغملک تغییر عنوان اعظم رضایی
ایذه تغییر عنوان رودابه نقی زاده
باغملک تغییر عنوان داریوش بهرامی
باغملک تغییر عنوان حبیب اله شهریاری
باغملک تغییر عنوان پروین نصرالهی
باغملک تغییر عنوان سینا کاووسی
غرب تغییر عنوان زینب منجزی
اندیمشک تغییر عنوان محسن تبرک پور
غرب لحاظ مدرک محمدرضا حمر
مسجد سلیمان لحاظ مدرک زهرا مرداسی
اندیکا لحاظ مدرک اسفندیار جنتی فر
هفتگل لحاظ مدرک سعید کاویان فر
اندیکا لحاظ مدرک مسعود صادقی حسنوند
اندیکا لحاظ مدرک فرج اله رضایی قندعلی
اندیمشک لحاظ مدرک مینا صوفیوند
غرب لحاظ مدرک مرضیه ایمانی منانی
رامهرمز لحاظ مدرک سید علی علوی
توسعه سرمایه انسانی لحاظ مدرک محمد علی زمانی
امیدیه لحاظ مدرک هاشم کاهکش
شفاء لحاظ مدرک مسلم افروخته
باغملک لحاظ مدرک کیانوش علیزاده
باغملک لحاظ مدرک علی اصغر ولی پور
باغملک لحاظ مدرک امین دلاوری
ایذه لحاظ مدرک علی باقرزاده
شرق لحاظ مدرک تینا فلک زاده
اندیمشک لحاظ مدرک شهناز شاهون وند
ابوذر لحاظ مدرک فاطمه رشید پور حریسی
بهبهان لحاظ مدرک آمنه عبدالهی
بهبهان لحاظ مدرک سید وحید نیشابوری نژاد
ابوذر لحاظ مدرک مریم دانایی فر
گلستان احتساب تجربه آذین الاسوند محرابی
رامشیر احتساب تجربه یوسف آلبوغبیش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391ساعت 14:16  توسط گروه طبقه بندي  | 

 • دشت آزادگان تغییر عنوان علی فلاح زاده
  توسعه سرمایه انسانی تغییر عنوان پریدخت باپیری
  باغملک تغییر عنوان زهرا نجف پور
  اندیمشک تغییر عنوان زهرا بسحاق
  درمان تغییر عنوان نسرین اندکا زلکی
  رامهرمز تغییر عنوان ناصر قاسمیان
  امیدیه تغییر عنوان رباب شریفات
  گلستان تغییر عنوان مرضیه بهبهانی
  گلستان تغییر عنوان گلناز افراز
  گلستان تغییر عنوان فاطمه نزاهی
  گلستان تغییر عنوان سوسن عزیزی گندزلو
  گلستان تغییر عنوان فهیمه زرگانی پور
  دشت آزادگان تغییر عنوان فرانک معاشرتی
  امیدیه تغییر عنوان کبری عدالت دوست
  شوشتر تغییر عنوان امین صیدی
  دانشکده پزشکی لحاظ مدرک فریده رضاییان
  غرب لحاظ مدرک لیلا زیدونی
  غرب لحاظ مدرک محمدحسن آدینه وند
  باغملک لحاظ مدرک حسین رضایی
  اندیمشک لحاظ مدرک عزت قلاوند
  اندیمشک لحاظ مدرک غلامرضا ظهور نخلی
  غرب لحاظ مدرک زهرا شیخی
  اندیمشک لحاظ مدرک زیبا جعفری
  سینا لحاظ مدرک شهرام پرویزی زراس
  بهبهان لحاظ مدرک سارا معاشرتی
  سلامت لحاظ مدرک عبدالحسین خزاعلی
  امام خميني احتساب سابقه مرجان مکوندی
  رامشیر احتساب سابقه یوسف آلبوغبیش
  توسعه سرمایه انسانی احتساب تجربه مهدی خدایی وایقان
  توسعه سرمایه انسانی احتساب بازنشستگی محمدرضا رضازاده
  گلستان احتساب سابقه زینب بویری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم بهمن 1391ساعت 9:53  توسط گروه طبقه بندي  |